Ny runde om Budolfi Plads

23. september 2013
Ny runde om Budolfi Plads

.
Pressemeddelelse!

Udbuddet af Budolfi Plads aflyses

Aalborg Kommune modtog fredag den 20. september 2013 syv tilbud på køb af Budolfi Plads.

Tilbudsgiverne er:

Søren Enggaard A/S (2 tilbud)
A. Enggaard A/S (2 tilbud)
TK. Development A/S (2 tilbud)
Calum A/S
Magistraten har drøftet tilbuddene på mødet d.d.

Der er blandt flere tilbud spændende alternative forslag til pladsens udnyttelse. Nogle tilbud opererer ikke umiddelbart med opførelse af et stort varehus, men foreslår en mindre udnyttelse af pladsen til nye butikker og boliger.

Flere af de indkomne tilbud overholder ikke udbudsbetingelserne. Generelt er det Magistratens vurdering, at uanset enkelte tilbud overholder udbudsbetingelserne, er alle tilbuddene for lave i forhold til Aalborg Kommunes forventninger og den vurdering Aalborg Kommune har fået foretaget af ekstern mægler.

Sammenholdt med den debat, der har været både omkring det kommuneplantillæg kommunen udsendte i foråret og den debat, der har fundet sted i medierne hen over sommeren, synes vi i Magistraten, at der er behov for en tænkepause, hvor det bliver muligt at revurdere den kommende udnyttelse af Budolfi Plads. udtaler borgmester Henning G Jensen.

Magistraten har derfor d.d. besluttet ikke at acceptere de indkomne tilbud. Magistraten er dog fortsat indstillet på, at forholdene omkring Budolfi Plads skal æn-dres.

Vi har brug for en fornyelse og forskønnelse af Budolfi Plads og ønsker derfor, at der i løbet af 2014 træffes beslutning omkring den fremtidige udnyttelse af Budolfi Plads og de pladser og veje, der ligger rundt omkring pladsen – fx. med tanke på en forlængelse af Algade som gågade, udtaler rådmand Mariann Nørgaard.

Parkeringshuset ved Budolfi Plads vil fortsat bestå, indtil der er kommet en afklaring på den fremtidige udnyttelse af de omkringliggende arealer og bygninger.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:
– Borgmester Henning G. Jensen på tlf. 2520 1608.
– Rådmand i Teknik- og Miljøforvaltningen Mariann Nørgaard på tlf. 2520 2100.

23. september 2013