Ny Sygechef ansat

18. november 2013
Ny Sygechef ansat

.
Pressemeddelelse!

Sygeplejechef ansat

Helen Kæstel er ansat som ny sygeplejechef i Aalborg Kommune, Ældre og Sundhed, der hermed får en leder, der er vant til at stå i spidsen for store udviklingsopgaver.
– Med ansættelsen af Helen får vi nye sundhedsfaglige kompetencer ind i Ældre og Sundhed. I særlig grad får vi stærke kompetencer inden for kvalitet, evidens og sygeplejefaglige ydelser til borgerne, siger Kristian Cronwald, der er chef for Ældre og Sundhed. Og vi får en stærk leder, der har varetaget en række store og spændende ledelsesmæssige udviklingsopgaver for Aalborg Universitetshospital og Region Nordjylland.

Det er kompetencer, der ruster Ældre og Sundhed til at få sat en ny og sikker retning for den fortsatte implementering af målene for det nære sundhedsvæsen i en ny struktur i Aalborg Kommune.

Komplet ledelsesteam
Med ansættelsen af Helen Kæstel er ledelsesteamet i Ældre og Sundhed faldet på plads, og Helen indtræder i et ledelsesteam sammen med Fritvalgschef Michael Binderup, Trænings- og Aktivitetschef Hanne Brusgaard Petersen og Plejehjemschef Gytte Gade.

– Det er et rigtigt stærkt ledelsesteam, og jeg er sikker på, at vi med dem for bordenden kan udvikle ældreplejen i Aalborg Kommune, så den kan tage fremtidens udfordringer op, siger rådmand Tina French Nielsen.

Ny organisering
Hele ældreområdet står over for en markant organisatorisk ændring, der kort sagt går ud på at gå fra geografisk opdelte enheder til funktionsenheder.

– Kommunens opgaver er under forandring, og indenfor de seneste år er der kommet mere fokus på sundhed og rehabilitering. Kommunen skal varetage flere og mere komplekse sundhedsopgaver, samtidig med at antallet af ældre stiger. Dette skal ske indenfor en stadig strammere økonomisk ramme, hvor kommunerne er underlagt snævre rammer. Jeg er derfor glad for, at vi i Aalborg Kommune udviser rettidig omhu og allerede nu ruster os til fremtidens udfordringer, slutter Tina French Nielsen.

Helen Kæstel tiltræder 1. januar 2014