Ny undersøgelse: Foreningerne holder liv i lokalsamfundene

4. maj 2024
Ny undersøgelse: Foreningerne holder liv i lokalsamfundene

En undersøgelse fra SDU viser, at foreningslivet både skaber liv og aktivitet og bidrager til udviklingen af lokalsamfundene, og særligt i de mindre byer. DIF opfordrer regeringen til at tænke idrætsforeningerne ind, når der lanceres udspil om landdistrikterne.

Danskere, der er aktive i foreninger i landdistrikter, bidrager i høj grad til de lokale samfund gennem frivillige indsatser. Det er konklusionen i en ny undersøgelse, der er foretaget af SDUs Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC).

Den konklusion vækker både genkendelse og glæde i Danmarks Idrætsforbund (DIF):

Undersøgelsen er endnu et kæmpe skulderklap til de frivillige i foreningerne. Det understreger den enorme værdi, der bliver leveret ikke blot for medlemmerne, men også for deres lokalsamfund i form af et aktivt forsamlingshus og engagement i det lokale forretningsliv. Et velfungerende foreningsliv kan være forskellen på udvikling og afvikling i de mindre lokalsamfund, siger Thomas Bach, der er næstformand i DIF.

Blandt foreningerne i de mindre landdistrikter med 1000-3000 indbyggere er der for eksempel 33 % af foreningerne, der er helt enige i, at foreningen altid vil engagere sig i opgaver, som har betydning for lokalsamfundets bevarelse og udvikling.

Tænk foreningerne ind i udviklingen
Undersøgelsen peger dog på, at foreningerne kan spille en større rolle, hvis de bliver inddraget bedre lokalt:

En af grundene til, at det er vanskeligt for civilsamfundet at overtage kollektive opgaver, er måske, at de inddrages for sent og ikke får tilstrækkelig indflydelse på, hvordan de skal inddrages og på hvilke opgaver, civilsamfundet kan løse, siger leder af CISC Evald Bundgaard Iversen i en pressemeddelelse.

På baggrund af undersøgelsen opfordrer DIF folketingets partier til at tænke foreningslivet ind fra politisk side. Ikke kun lokalt, men også nationalt:

Det er vigtigt, at man fra politisk hold ikke blot tager bidraget fra de frivillige i foreningslivet for givet. Det kræver, at man indtænker foreningerne tidligt både ved at inddrage i processerne, men også ved at indtænke resurser, når Regeringen for eksempel skal udmønte det nye udspil om landdistrikterne, siger Thomas Bach.

Det har foreningerne bidraget til de seneste 5 år:

Byer med mindre end 3000 indbyggere: Kultur-, fritids- og idrætsaktiviteter (59 %), grønne områder (49 %), skoler (42 %), daginstitutioner (30 %) og dagligvarebutikker (30 %)
Byer med 3000 til 5000 indbyggere: Kultur-, fritids- og idrætsaktiviteter (47 %), skoler (26 %), dagligvarebutikker (23 %), grønne områder (22 %) og ældreinstitutioner (22 %)
Byer med mere end 5000 indbyggere: Kultur-, fritids- og idrætsaktiviteter (46 %), skoler (37 %), grønne områder (26 %) og private virksomheder (20 %)

Læs mere og hent undersøgelsen her.