Nye koster fejer anderledes kunne det tyde på!

5. januar 2014
Nye koster fejer anderledes kunne det tyde på!

.
Af Arne Lybech

Tilbage i årene 2004-06 var Aalborg beriget med et par unikke filmtalenter, der via deres firma var i intens dialog med kommunens Kulturforvaltning om støtte til et par lovende filmprojekter. Det løb ud i sandet, ene og alene af den årsag, at en herskende holdning hos beslutningstagerne omkring støtte til film, var knap så positiv. “De, der virkelig vil og kan noget, rejser alligevel til København” var et argument. Nuvel, tænkte de unge mennesker, der i dag er producer og filmfotograf med høj anerkendelse på TV 2. Så, Aalborg måtte se langt efter de nævnte unge mænd.

Positivt for Aalborg, at flere midler er afsat til tv-produktion uden for hovedstaden

17 millioner kroner på landsplan til at lave flere tv-produktioner, blandt andet via Den Vestdanske Filmpulje, som Aalborg er med i
Der er blevet øremærket 17 mio. kr. af overskydende licensmidler til at lave flere tv-produktioner uden for hovedstadsområdet. Dette skal blandt andet ske i samarbejde med regionale filmpuljer som Den Vestdanske Filmpulje.

Det får en positiv modtagelse i Aalborg Kommune, der er medlem af Den Vestdanske Filmpulje. Lokalt har puljen blandt andet støttet optagelserne af tv-julekalenderen Tvillingerne og Julemanden, der i øjeblikket kan opleves på TV 2.

Skole- og kulturrådmand Anne-Dorte Krog glæder sig både over den synlighed, Aalborg har fået som produktionssted for film via optagelserne til julekalenderen, og over de muligheder, som forøgelsen af støttemidlerne giver:
17 millioner kroner mere til projekter på landsplan er et velkomment supplement til pengene i blandt andet Den Vestdanske Filmpulje. Det bliver muligt for flere at få støtte til produktioner i Aalborg. Via julekalenderen er muligheden for filmproduktion i Aalborg blevet synlig, og det vil smitte positivt af på både filmproducenter, forfattere, instruktører, musikere, skuespillere og hele uddannelsesfeltet inden for film og medier.

Anne-Dorte Krog håber, at den lokale filmbranche i høj grad vil udtænke projekter, der kan få støtte fra Den Vestdanske Filmpulje:
Jeg vil opfordre til, at mange lokale filmvirksomheder byder ind på støtten i filmpuljen med deres gode ideer. På den måde kommer pengene direkte til gavn for lokale kreative virksomheder. Det er også et af indsatsområderne i den kulturpolitik, vi lige har vedtaget i byrådet, at vi vil understøtte vækst og nyskabelse i de kreative og kulturelle erhverv. Og her er det meget oplagt at fokusere på det lokale filmmiljø, siger Anne-Dorte Krog.

Det er medieordførerne for partierne bag medieaftalen, der står bag aftalen om at øremærke de 17 mio. kr. Pengene kommer fra overskydende licensmidler fra 2012.

I Den Vestdanske Filmpulje er der ca. 10 mio. kr. i støttemidler i 2014, finansieret af de otte kommuner, der indgår i aftalen. En analyse, filmpuljen har fået lavet i 2012, viser, at hver krone, der investeres i filmproduktion i puljens område, giver en omsætning på 3,9 kroner.