Nye vejprojekter understøtter trafiksikkerheden til Huset Stigsborg

12. juni 2024
Nye vejprojekter understøtter trafiksikkerheden til Huset Stigsborg
Foto: Sundby Brygge laves til cykelgade

I uge 25 igangsætter Aalborg Kommune to vejprojekter, der skal bidrage til at gøre skolevejen til Huset Stigsborg i Nørresundby mere sikker.

Når Huset Stigsborg åbner i 2025, er der fokus på at gøre aktiv transport som cykling, gang og brug af bus til de mest attraktive valg. Målet er, at 75% af brugerne af huset vælger disse former for transport, hvor de bærende principper er, at:

 • Det skal være nemmest at cykle og gå
 • Det skal være næst-lettest at sætte børn af ved skolen
 • Der skal være mulighed for at parkere i nærområdet.

En af forudsætningerne for, at det skal være nemmest at cykle og gå er, at vejen til skole er sikker. Derfor har der i en årrække været arbejdet på at etablere en række fysiske forbedringer på skolevejen. Der arbejdes med forskellige ruter hen mod Stigsborg, og de to vejprojekter – der udføres på Sundby Brygge og Lille Borgergade – er delprojekter af et sammenhængende rutenet til Stigsborg. 

Rådmand i By og Land Jan Nymark Rose Thaysen fortæller:
– “Med projekterne tager vi endnu et skridt mod at skabe en tryggere og mere tilgængelig skolevej for brugerne af det nye hus for dagtilbud, skole og bydelsaktiviteter på Stigsborg. Faktisk har vi jo arbejdet med at øge trafiksikkerheden til Stigsborg igennem længere tid, for eksempel med krydsombygninger og opgradering af Syrestien, og vi fortsætter arbejdet med projekter for at understøtte trafiksikkerheden helt frem til Huset Stigsborgs åbning. Vores mål er at gøre det nemt, attraktivt og ikke mindst trygt for børn, unge, forældre og personale at cykle eller gå. Når vi investerer i infrastrukturen, opnår vi ikke blot bedre sikkerhed, vi skaber også forudsætningerne for at understøtte en sund og aktiv livsstil blandt vores børn og unge” – udtaler rådmanden. 

Sundby Brygge

På Sundby Brygge gennemføres følgende forbedringer:

 • Promenaden fra Vestergade til Carl Klitgårds Vej: 
  Denne strækning vil blive skiltet som gågade med tilladt cykling.
 • Sundby Brygge fra Carl Klitgårds Vej til Mellem Broerne: 
  Området bliver en cykelgade.
 • Vigepligten fra Sundby Brygge til Mellem Broerne: 
  Fortovet fra Mellem Broerne føres fysisk på tværs af Sundby Brygge for at markere vigepligten tydeligt.

Sundby Brygge er lukket ved Mellem Broerne i 2-3 uger, mens arbejdet er i gang. 

Lille Borgergade

På Lille Borgergade gennemføres følgende forbedringer:

 • Parkeringsforbud i begge sider af gaden.
 • Lille Borgergade konverteres til cykelgade og hastighedsbegrænsning til 30 km/t.
 • Etablering af bump for at reducere hastigheden.
 • Forbedring af stiforbindelsen mellem Lille Borgergade og Syrestien: 
  Denne sti opgraderes ud fra samme principper som Syrestien, inklusiv bedre belysning.
Foto: Lille Borgergade

Arbejdet med de to vejprojekter starter som nævnt op i uge 25. Senere følger projekter på blandt andet Sankt Peders Gade, som får ændrede parkeringsarealer og cykelbaner, som gør vejen mere sikker.