Nyt tiltag for unge i Aalborg Øst

23. januar 2014
Nyt tiltag for unge i Aalborg Øst

.
Pressemeddelelse!

Projekt i Aalborg Øst

Et nyt tværfagligt projekt skal være med til at skabe en god overgang fra folkeskolen til en erhvervsuddannelse og samtidig styrke forholdet mellem politiet og unge i Aalborg Øst.
SSP-samarbejdet har valgt at støtte op omkring et nyt projekt i Aalborg Øst. Projektet tilbyder 7., 8. og 9. årgang på Tornhøjskolen og Mellervangskolen motorlærerundervisning for de unge, som har lyst til at lære mere om mekanik og motorer. Formålet med projektet er at få skabt en god overgang fra folkeskolen til en erhvervsuddannelse, særligt for de kriminalitetstruede unge. Disse unge fylder ofte meget i Aalborg Øst, hvor de kører rundt på deres scootere. Motorlærerundervisningen kan være med til at fastholde deres interesse for motorer og kanalisere den over mod en egentlig erhvervsuddannelse.

SSP-konsulent Nuuradiin Salah Hussein er utrolig tilfreds med det nye initiativ:

Dette tiltag er ét af en lang række af forebyggende tiltag i Aalborg Øst. Det er utrolig positivt, at vi i samarbejde med politiet og skolerne kan være med til at styrke relationen mellem de unge og de voksne og samtidig sørge for at få dem til at være fornuftige scooterkørere. Vi er opmærksomme på de problemer, der er i Aalborg Øst omkring unge scooterkørere, som blandt andet generer beboerne derude. Derfor forsøger vi nu at lave en særlig indsats i forhold til de unge trafikanter, så de lærer, hvordan de skal gebærde sig i trafikken, forklarer han.

SSP-konsulent Bjarne Hansen ser også store perspektiver i projektet:

Det er godt, at Tornhøjskolen og Mellervangskolen samarbejder med Tech College Aalborg om faget motorlære, så en del af undervisningen foregår på Tech College. Jeg håber, at det kan give nogle af de unge lyst til at prøve kræfter med en teknisk ungdomsuddannelse efter folkeskolen, siger han.

Skolerne stiller hver især et værksted til rådighed, og der er indkøbt forskellige relevante motorer og nødvendige værktøjer, så de unge får mest muligt ud af undervisningen. Kurset tager udgangspunkt i undervisningsministeriets læseplan for faget motorlære i folkeskolen. På den måde sikres det, at de unge, som deltager modtager en kvalificeret undervisning omkring motorens opbygning og miljøhensyn.

Politiassistent Michael Handrup fra Nordjyllands Politi er en del af projektet, og har qua sin stilling ved nærpolitiet i Aalborg Øst et godt kendskab til de unge i bydelen.

Jeg har i mange år arbejdet med præventivt politiarbejde, så jeg har set flere ek-sempler på, at unge bryder ud af kriminalitet, hvis de får en erhvervsuddannelse. Derfor tror jeg, at vi med motorlæreprojektet kan fastholde kriminalitetstruede unge i deres interesse for motor og mekanik og på den måde får vi deres interesse kanaliseret i retning af en egentlig uddannelse, siger den erfarne politiassistent, der dog i samme åndedrag understreger, at projektet ikke kun er for kriminalitetstruede unge også unge med interesse for mekanik har søgt og er velkomne i projektet.

Fakta:
SSP støtter projektet med opstartsmidler op til 20.000 kr.
SSP bistår med kontakt til Auto College Aalborg
Projekt 9220 støtter med nødvendige materialer og knowhow gennem De Blå Ressourcer
Politiet afholder undervisningsudgifter
UngAalborg stiller nødvendige værktøjer til rådighed samt undervisningsti-mer ved behov

Yderligere oplysninger:
For yderligere oplysninger kan SSP-konsulent Nuuradiin Salah Hussein kontaktes på mail: SNH-fb@aalborg.dk, tlf. 9931 1341 eller politiassistent Michael Handrup, Nordjyllands Politi på mail: mha009@politi.dk.