Offentligt ansatte tør ikke råbe op om kritisable forhold

23. maj 2024
Offentligt ansatte tør ikke råbe op om kritisable forhold

Ytringsfriheden har trange kår i velfærdsfagene, viser ny undersøgelse blandt FOA-medlemmer. Mange frygter, det vil ramme dem selv, hvis de påpeger kritisable forhold offentligt.

Jeg synes, at det er bekymrende. Det er enormt vigtigt, at offentligt ansatte tør at sige fra, hvis de ser ting, der ikke er i orden. Det gælder hvis en borger ikke får en ordentlig pleje, eller hvis arbejdsmiljøet ikke er i orden. At italesætte problemer er det første skridt mod at løse dem.

Sådan siger Tanja Nielsen, formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA, som reaktion på en undersøgelse, som fagforbundet har gennemført blandt 3.600 medlemmer, ansat i det offentlige. En undersøgelse, som afdækker, at ytringsfriheden er hårdt presset på de offentlige arbejdspladser.

Helt konkret har 14 procent fået direkte besked af ledelsen om, at de ikke bør ytre sig i offentligheden, hvis de oplever omsorgssvigt, dårlig ledelse eller andre kritisable forhold på arbejdspladsen. Yderligere 25 procent oplever, at det ligger i luften, viser undersøgelsen.

Lederne på de arbejdspladser har fået det helt galt i halsen, hvis de tror, de kan give de ansatte mundkurv på. Tværtimod har offentligt ansatte en særlig forpligtelse til at råbe vagt i gevær, når de oplever kritisable forhold, og vi har alle pligt til at lytte. For det handler ofte om arbejdspladser, hvor de ansatte skal drage omsorg for mennesker, der ikke selv kan sige fra, som børn, ældre, syge og sårbare. Så det er ekstremt vigtigt, siger Tanja Nielsen.

Undersøgelsen, som er gennemført blandt ansatte i alt fra ældrepleje og børnehaver til brandstationer og kantiner, viser, at 55 procent, mener, at det vil få konsekvenser for dem at udtale sig offentligt om kritisable forhold på arbejdspladsen. Kun 11 procent er helt eller delvist uenige. Frygten for repressalier har allerede nu fået godt hver fjerde til at holde kritik af forhold på arbejdspladsen tilbage.

Alle offentligt ansatte skal være trygge ved at dele deres viden om forholdene på deres arbejdsplads, også de svære ting. De er vores alles førstehåndsvidner på velfærdens tilstand. Så vi skal have gjort op med selvcensur, ligesom vildfarne lederne skal holde op med at stække de ansattes ytringsfrihed, siger Tanja Nielsen.

FOA har tidligere taget temperaturen på ytringsfriheden blandt organisationens medlemmer, og sammenlignet med i 2018 er der sket en bedring. Dengang havde 37 procent tilbageholdt kritik af forhold på arbejdspladsen af frygt for repressalier mod 26 procent i dag.

Det er så stærkt, at der er flere, der mærker efter, reagerer og siger fra overfor kritisable forhold. Enhver, der gør det, fortjener stor ros frem for repressalier, siger Tanja Nielsen.

Men der er altså fortsat alt for mange, der holder tand for tunge. Mere end hver femte har inden for de seneste to år har oplevet kritisable forhold, som de vurderer, at offentligheden burde kende til. Øverst på listen er dårligt psykisk eller fysisk arbejdsmiljø og dårlig ledelse. Omtrent halvdelen peger på mangel på tid til borgere, børn og patienter som kritisabelt. Næsten lige så mange peger på, at arbejdet ikke udføres fagligt forsvarligt.

Lukker vi øjne og ører for dette her problem, og bliver de ansatte presset til at gøre det samme, baner vi vejen for, at der opstår forråelse. For den gror ud af afmagt. Derfor skal vi have de kritisable forhold frem i lyset i det øjeblik, vi får øje på dem, siger Tanja Nielsen.