Problemet med velfærdssamfundet

8. august 2013
Problemet med velfærdssamfundet

.
Vi har modtaget følgende indlæg fra Thure Barsøe-Carnfeldt, Storskovvej 60, 9330 Dronninglund:

Velfærdssamfundet er blevet synonymt med offentlig støtte og det umyndiggør og sygeliggør sine borgere/klienter og fratager dem ansvaret for selv at klare deres tilværelse. I gamle dage var det, at kunne klare sig selv et hæderstegn det er det, trods alt, stadig. Det er os ældre medborgere som i sin tid grundlagde velfærdssamfundet. Da vi var unge måtte vi klare os selv på alle områder, der var absolut intet at hente fra det offentlige. Vi mente, at i visse alvorlige situationer, skulle det være muligt at hente hjælp fra det offentlige, men at det skulle udvikle sig til det generøse tag selv bord som vi har i dag, det har aldrig været meningen for det dræber en hver selvopholdelsesdrift. De Radikale er bindegale nar de ønsker at betale en arbejdsløs som skal i arbejde, forskellen mellem velfærdsydelsernes høje rater og en almindelig arbejdsindtægt. Det er vanvidsskruen uden ende.

Der kan knyttes kommentarer til indlægget nederst på siden