Reform gør fremtidens håndværkere dygtigere

10. april 2014
Reform gør fremtidens håndværkere dygtigere

.
Af formand for Dansk Byggeri Nordjylland, Knud Kristensen

Det tog sin tid før politikerne på Christiansborg blev enige om indholdet og klar til at aflevere deres svendestykke. Og der er da også mange fine tiltag i den nye reform af vores erhvervsskoler, som jeg ser frem til bliver ført ud i virkeligheden i klasselokalerne på de nordjyske skoler.
Fremover skal der et 2-tal for at komme ind på uddannelsen som tømrer, murer eller bager. Det er vigtigt, hvis vi skal hæve det faglige niveau, ændre på sammensætningen af eleverne og forbedre uddannelsernes anseelse. Det er kort og godt et signal om, at politikerne ønsker at flere dygtige unge skal vælge en erhvervsuddannelse frem for gymnasiet. På den måde undgår vi også, at erhvervsskolerne bliver en opbevaringsplads for unge, der ikke har lysten eller evnerne til at blive murer, frisør eller kleinsmed.
Men jeg ærgrer mig over, at politikerne vil spare på vejledningen i folkeskolen og kun tilbyde individuel vejledning til den svageste gruppe af elever. Det er jo netop her, hvor eleverne kan blive præsenteret for de mange muligheder og samtidig få en vejledning i, hvad der er bedst for den enkelte. Det er svært at tiltrække flere folkeskoleelever, hvis ikke der er mulighed for at fortælle dem om alle mulighederne.
Når det er sagt, glæder jeg mig generelt over, at problemet med faldende tilslutning til erhvervsskolerne endelig er gået op for regeringen. Nu må erhvervsskolerne lokalt høvle knasterne af politikernes erhvervsskolereform og få de gode intentioner til at blive til virkelighed ude i klasseværelserne og give os en ny genration af håndværkere, der har både fagligheden og modet til at føre vores lokale virksomheder og branche videre.