Så lykkedes det for Leegaard i Storvorde

19. november 2013
Så lykkedes det for Leegaard i Storvorde

.
Af Arne Lybech

Det kan nytte…hvilket ofte viser sig…Venstre politikeren, Anne Mette Leegaard fortæller:

Jeg har i samarbejde med Hans Bruun, Sejlflod, arbejdet for belysning på Banestien mellem Vigen og Banevænget, da det er en meget benyttet sti for børn og unge i området i forbindelse med fritidsaktiviteter og skole.

Jeg har lige modtaget en mail om, at vores ønske er med på budgettet i 2015. Beslutningen er truffet fordi Teknik og Miljøforvaltningen ønsker en forbedring af tilgængeligheden mod de mange kommunale aktiviteter nord for Vigen. Samtidigt hænger tiltaget godt sammen med, at den sidste del af banestien mellem Klarup til Sejlflod nu bliver belyst. Antageligt øges trafiksikkerheden for bilisterne på Tofthøjvej og banestiens brugere.

Tak til Teknik og Miljøforvaltningen for at lytte til lokale ønsker..