Salg af restjord kan indgå i grundkapitalindskud

8. maj 2024
Salg af restjord kan indgå i grundkapitalindskud

Flere medier har for nylig omtalt et forslag fra Socialdemokratiet i Aalborg om at opføre 110 almene boliger i mindre og mellemstore byer. I forslaget anvendes udtrykket ‘et lukket kredsløb’ og det går igen i Himmerland Boligforenings henvisning til det politiske udspil.

“Vi er blevet opmærksomme på, at formuleringen vil kunne misforstås. Derfor vil vi gerne præcisere: Som vi forstår forslaget, lægger det op til, at en del af finansieringen af et nyt alment boligbyggeri kan ske ved, at kommunen sælger restjord i oplandsbyer og at provenuet fra dette salg kan indgå i det grundkapitalindskud, som kommunen skal betale, når der bliver opført almene boliger. På den måde kan man opføre almene boliger i oplandsbyerne, uden at det påvirker de kvoter, der er givet til alment byggeri i Aalborg”, siger direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening.

Ole Nielsen understreger, at der er tale om et forslag, der endnu ikke er udmøntet i vedtaget politik i Aalborg Kommune og at det aktuelle nybyggeri i Fjellerad derfor ikke er omfattet.