Skagenløbet 2014

19. maj 2014
Skagenløbet 2014

.
Pressemeddelelse:

Danmarks Veteran Motorcykleklub afvikler i dagene 29.-30. og 31. maj klubbens 49. tyvende Ska-genløb. Siden klubben blev stiftet i 1965 er Skagenløbet blevet afviklet hvert år og med et meget stort deltagerantal. For mange er det kult at deltage i årets Skagenløb. Ikke så få af klubbens med-lemmer har efterhånden deltaget mere en 25 gange i det legendariske løb.
Danmarks Veteran Motorcykleklubs formål er at restaurere og bevare gamle motorcykler fra før 1940. Når disse maskiner så er blevet køreklare, så er det de fleste medlemmers drøm, at gennemfø-re et Skagenløb. I mange år har klubbens årgangsgrænse været at man skulle eje en veterancykle fra før 1940, så kan der i Skagenløbet kun deltage veterancykler, der er fremstillet før 1935. I dag er det således at hvis man har interesse for veteranmotorcykler kan man blive medlem af klubben.
De gamle Skagenløb, som ideen er udsprunget fra, blev kørt fra København til Skagen og retur. Det skete første gang i 1913 og i 1966 tog Danmarks Veteran Motorcykleklub det på sit løbspro-gram og har siden afviklet det hvert år.
Motorcyklerne i dette års Skagensløb, er for de nyeste af dem nået pensionsalderen, 80 år. De æld-ste der er med i dette års løb er 103 år gamle, så det er efterhånden antikviteter, der kan beses under et Skagenløb. Da de fleste af deltagerne bruger fem dage på at tilbagelægge de ca. 1200 km, det meget let løber op på inden man atter er hjemme, så må det siges at det ikke var så ringe endda, det kram der blev fremstillet i begyndelsen af forrige århundrede.
Dette års Skagenløb starter i København den 29.maj om morgenen og første etape slutter i Middel-fart.
Næste dag køres fra Middelfart med mål i Rebild. Den sidste dag slutter i Skagen, nærmere beteg-net Skagen Rådhus.
Sammen med dette brev er der program, hvor det er muligt at se, hvor vi er på et givet tidspunkt.
Det er også muligt at kontakte undertegnede pressemedarbejder for yderligere information og afta-ler om kontaktsted mm.

Danmarks Veteran Motorcykleklub har en hjemmeside, hvor der kan hentes yderligere oplysninger, og der er også mulighed for at hente billeder, der viser lidt af DVM`s arrangementer.

Se siden her