Skoleeleverne i Rebild: Ja tak, til mere bevægelse i dagligdagen

5. maj 2017
Skoleeleverne i Rebild: Ja tak, til mere bevægelse i dagligdagen

Lærere og elever uddannet som bevægelses-coaches

.
Bevægelseskonsulenterne Jannie Lynge og Mikael Drejer uddannede elever og lærere til bevægelsescoaches
Rebild kommunes implementering af reformens krav om bevægelse i undervisningen er efter to et halvt år blevet evalueret. Et samarbejde mellem Center sundhed, Børn og unge og Aalborg universitet i 2014 dannede grundlaget for at indføre mere bevægelse i skolernes dagligdag. Dette på en måde, der samtidig gav mening i en skolemæssig sammenhæng. Desuden skulle projektet bidrage til mere viden om hvordan bevægelse bliver en del af elevernes hverdag med særligt fokus på udskolingen. Udskolingen er nemlig den elevgruppe, som giver lærerne de største udfordringer i forhold til bevægelseskravet. Nu er evalueringen foretaget.

Projektet i Rebild Kommune viste først og fremmest, at eleverne er meget glade for bevægelse i undervisningen. 90 % af udskolingseleverne synes, at det er godt med bevægelse i undervisningen og hele 73,4 % mener, at de får en bedre skoledag, hvis dagen indeholder bevægelse.
Elevernes glæde ved bevægelse blev grundlaget for begrebet “bevægelsescoach”. Et af projektets største styrker har netop vist sig at være involveringen af de ældste elever som bevægelsescoaches. Disse elever får en uddannelse, som gør dem i stand til at planlægge og gennemføre bevægelsesaktiviteter i samarbejde med lærerne.
I Rebild Kommune har alle lærerne desuden deltaget i mindst to bevægelseskurser og i alle kommunens udskolingsklasser er der uddannet tre bevægelsescoaches.

Bevægelseskonsulent, Jannie Lynge,
– Det viste sig, at eleverne besad didaktiske og idrætsmæssige kompetencer blandt andet fra deres deltagelse i idrætslivet. Eleverne er meget motiverede for at bidrage til, at deres klassekammerater får mere bevægelse i skoledagen. Evalueringen viser desuden, at 44,5 % af lærerne vurderer, at bevægelsescoaches har haft en stor eller afgørende betydning for implementeringen af bevægelse.
I Rebild Kommune forhandles, der aktuelt om, hvad den positive evaluering af projektet vil få af indflydelse i forhold til at skabe mere bevægelse, fremadrettet.