Skoleskak, også til Aalborg Øst

15. oktober 2013
Skoleskak, også til Aalborg Øst

.
Af Arne Lybech

Torsdag den 24. oktober lyder startskuddet til Dansk Skoleskaks store lærings- og socialprojekt The Right Move skoleskak i udsatte boligområder.

Tankegangen bag projektet er, at det styrker børns indlæring at spille skak i skolen primært i kraft af det koncentrationsløft spillet giver, hvilket er dokumenteret i en række undersøgelser. Navnlig i udsatte boligområder er det en udfordring, at for få børn ender med at tage en ungdoms- eller erhvervsuddannelse, og projektet er således interessant ikke kun for skolerne, men også for de boligsociale aktører, der arbejder i Aalborg Øst.

Projektet indebærer, at godt 500 børn på Tornhøjskolen, Herningvej Skole og Mellervangskolen får skoleskak som en del af normalskemaet en time om ugen i 8 uger i dette skoleår.

Torsdag den 24. oktober er første undervisningsgang på Tornhøjskolen og projektet får denne dag besøg af Socialdemokraternes borgmesterkandidat Thomas Kastrup-Larsen, der skal overvære undervisningen og spille lidt med børnene i tidsrummet 8:40 9:35.