Smagen Nordjylland bliver nu forening

5. oktober 2013
Smagen Nordjylland bliver nu forening

.
Pressemeddelelse:

Rådet for Agroindustri ønsker at satse mere på regionale fødevarer og skifter navn til Smagen Nordjylland

Smagen Nordjylland er et brand, som ejes af Rådet for Agroindustri, og som led i en ny strategi skal der satses mere på regionale fødevarer samtidig med at Rådet skifter navn til Smagen Nordjylland.

I Rådet for Agroindustri finder vi det vigtigt, at der satses på de mindre fødevirksomheder og lokale producenter. Og for at styrke vores organisation med stadig mere fokus på fødevareprojekter ændrer vi nu navn. Det fortæller formand Kurt Jørgensen, Brønderslev. Smagen Nordjylland er et godt brand, som vi ejer, og med det nye navn ønsker vi at signalere, at vi har fokus på de nordjyske fødevarer.

Med det nye navn og med en revision af vedtægterne i øvrigt lægger vi op til, at Smagen Nordjylland skal have mange flere medlemmer. Vi skal have flere kommuner, flere producenter og flere fødevarevirksomheder til at bakke op om og deltage i vores aktiviteter.

Smagen Nordjyllands økonomi er baseret på medlemskontingenter og projektmidler, og en solid medlemsopbakning er en forudsætning for gennemførelse af innovationsprojekter, der er af betydning for den fortsatte udvikling på området, udtaler Henning Krabbe, der tiltrådte som direktør på deltid i foråret. Han fortæller videre, at foreningen dog bibeholder Rådet for Agroindustri som binavn til at dække de aktiviteter, som ikke vedrører fødevarer.

Navnskiftet forventes at træde i kraft efter en ekstraordinær generalforsamling den 9. oktober.

Fakta Smagen Nordjylland

Medlemsbaseret forening, der arbejder for at sikre gode vilkår for de mindre nordjyske fødevareproducenter og -virksomheder
Ledes af en bestyrelse på 9 personer
Varetager fælles interesser for forbrugere, fødevareproducenter, fødevarevirksomheder og restauranter, der har fokus på regionale fødevarer
Ønsker at fremme og formidle viden om produktion, udvikling, markedsføring, afsætning samt logistik og transport af produkterne
Vil fremme netværksdannelse, organisering og videndeling indenfor området
Arbejder for at producenterne sikres bedst mulige vilkår ved salg af produkterne gennem en fælles indsats
Varetager producenternes interesser overfor myndigheder og organisationer
Samordner foreningens synspunkter med øvrige organisationer og aktører på området
Gennemfører særlige projekter indenfor området med henblik på at styrke de små og mellemstore fødevareproducenters position
Gennemfører initiativer og tiltag, der eksponerer og markedsfører de regionale fødevarer
Som medlemmer optages bl.a. enkeltpersoner, fødevareproducenter, fødevarevirksomheder, organisationer og kommuner
Der beskæftiges pt. 3 medarbejdere
Den daglige ledelse forestås af projektleder Flemming Pedersen, Agri Nord.