Sorg udfordrer danskerne

4. maj 2024
Sorg udfordrer danskerne

Knap to ud af tre danskere oplever, at sorg er et stort tabu i Danmark, og mange synes, det er svært at tale med mennesker i sorg. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Det Nationale Sorgcenter. Tabuet rammer danskernes sundhed, og derfor vil organisationen med kampagnen Tal om det bane vejen for en mere åben dialog om sorg i vores samfund.

Mere end 230.000 mennesker i Danmark mister årligt en mor, far, et barn, en søskende, partner eller anden nært stående person. Det kan være livsomvæltende begivenhed. Op til 35.000 af dem oplever sorgen så voldsom, at den bliver behandlingskrævende. Sorgramte med komplicerede sorgreaktioner føler sig ofte isolerede og alene. Alligevel er der stadig stor berøringsangst omkring sorg i Danmark. Det viser en ny undersøgelse, Gallup har foretaget for Det Nationale Sorgcenter.

Ikke færre end 63 pct af de adspurgte danskere fortæller, at de oplever en berøringsangst omkring sorg. Og knap hver anden (49 pct) fortæller, at det er så tabubelagt, at de finder det svært at tale med andre om sorg ifølge Gallup undersøgelsen.

Pårørende og efterladte lades i stikken med store konsekvenser for trivsel og helbred. Der mangler både viden og mod i såvel befolkningen som mange af de faggrupper, der i deres arbejde møder sørgende.

Direktør i Det Nationale Sorgcenter, Preben Engelbrekt, er ikke overrasket:

Alt for mange oplever desværre at stå alene med sorgen, når de mister et familiemedlem eller en nærtstående ven. Vi kan se, at sorgen ofte leder til ensomhed og meget få rækker ud til de efterladte. Det opleves som en tabuisering af døden og konsekvenser rammer både på arbejdspladsen, i skolen, i daginstitutionen eller hjemme hos familien. Det har store omkostninger, og det er et påtrængende behov for, at vi forholder os til det, siger han.

Der er hjælp at hente for sorgramte

For mange i sorg er det også svært selv at række ud til andre. Derfor er det vigtigt, at omverdenen tør tage snakken med mennesker i sorg. Med kampagnen Tal om det håber Det Nationale Sorgcenter at få flere til at turde tale med mennesker i sorg. Det er et forsøg på at bryde tabuet.

“Sorg er jo del af livet for os alle. Vi arbejder for at fjerne stigmatiseringen af sorg, som kan forhindre mennesker i at søge og modtage den hjælp, de behøver. Sorgsagen burde favne bredt. Alligevel er det ikke noget vi taler om. Der er brug for en kulturforandring i forhold til sorg i Danmark, fortsætter Preben Engelbrekt.

Han opfordrer også pårørende og efterladte til at benytte Sorglinjen i Det Nationale Sorgcenter, hvor man kan ringe, smse og chatte for at få personlig hjælp fra andre. Her sidder frivillige, som også har mistet en nærtstående, hver dag parat til at støtte. På sorgguide.dk er der råd om, hvordan man kan få en god samtale med en i sorg, og der er også råd og redskaber til især unge sorgramte.

Det Nationale Sorgcenter tilbyder også specialiseret sorgterapi til børn og unge, som har mistet en forælder, søster eller bror og til børn og unge som har livstruende eller kronisk syge forældre eller søskende. Sorgcenteret tilbyder desuden støtte til efterladte over 65 år, hvor sorgen har påvirket livskvaliteten i en sådan grad, at der er behov for specialiseret sorgterapi.

Fakta:

Det Nationale Sorgcenter står bag kampagnen i byrummet og på de sociale medier med sloganet Tal om det. Indsatsen er støttet af Sundhedsstyrelsen, Ebbefos Fonden og Helsefonden.

Læs mere: sorgcenter.dk

Cirka 230.000 mennesker i Danmark mister årligt en mor, far, et barn, en søskende, en partner eller anden nært stående person
Op 35.000 af disse udvikler en behandlingskrævende sorg
Ubehandlede komplicerede sorgreaktioner øger risikoen for stress, PSTD, selvmord og misbrug og kan ramme sundheden gennem øget risiko for kræft, hjerteproblemer og forhøjet blodtryk
Ubehandlet komplicerede sorgreaktioner øger risikoen for at komme på overførselsindkomst
95 pct af danske virksomheder har ikke en sorgpolitik
Unge, som mister en forælder, har væsentligt større fravær på ungdomsuddannelserne
Børn i 7.-9. klasse, som mister en forælder, tager dobbelt så meget medicin mod psykiske symptomer
Knapt hver 4. unge, som er pårørende til en alvorligt syg forælder/søskende, har været mobbet
Knapt hver 4. unge, som er pårørende til en alvorligt syg forælder eller søskende, har overvejet at tage deres eget liv
Risikoen for at blive mobbet på en ungdomsuddannelse stiger med 80 pct, hvis man mister en forælder
Risikoen for selvmord blandt ældre er 5-6 gange højere ved partners død
27 pct af ældre mænd, der mistet en partner, tager antidepressive medicin

array(5) {
 ["post_type"]=>
 string(6) "banner"
 ["posts_per_page"]=>
 int(4)
 ["orderby"]=>
 string(4) "rand"
 ["status"]=>
 string(7) "publish"
 ["meta_query"]=>
 array(2) {
  [0]=>
  array(3) {
   ["key"]=>
   string(28) "banner_profilbanner_big_link"
   ["value"]=>
   string(0) ""
   ["compare"]=>
   string(2) "!="
  }
  [1]=>
  array(3) {
   ["relation"]=>
   string(3) "AND"
   [0]=>
   array(3) {
    ["relation"]=>
    string(2) "OR"
    [0]=>
    array(3) {
     ["key"]=>
     string(22) "banner_plan_start_date"
     ["value"]=>
     string(0) ""
     ["compare"]=>
     string(1) "="
    }
    [1]=>
    array(4) {
     ["key"]=>
     string(22) "banner_plan_start_date"
     ["value"]=>
     string(8) "20240716"
     ["compare"]=>
     string(2) "<="
     ["type"]=>
     string(7) "NUMERIC"
    }
   }
   [1]=>
   array(3) {
    ["relation"]=>
    string(2) "OR"
    [0]=>
    array(3) {
     ["key"]=>
     string(20) "banner_plan_end_date"
     ["value"]=>
     string(0) ""
     ["compare"]=>
     string(1) "="
    }
    [1]=>
    array(4) {
     ["key"]=>
     string(20) "banner_plan_end_date"
     ["value"]=>
     string(8) "20240716"
     ["compare"]=>
     string(2) ">="
     ["type"]=>
     string(7) "NUMERIC"
    }
   }
  }
 }
}