Spændende foredrag om lufthavnen under 2. verdenskrig i dag

24. april 2014
Spændende foredrag om lufthavnen under 2. verdenskrig i dag

.
AALBORG LUFTHAVN 1940-1942

Torsdag den 24. april, kl. 19, Medborgerhusets foredragssal.
Arkivar Flemming Nielsen, Aalborg Stadsarkiv, viser den spændende film om den tyske besættelsesmagts udvidelse af Aalborg Lufthavn i årene 1940-1942.
Filmen bliver suppleret med, at Flemming Nielsen fortæller om filmens tilblivelse og lufthavnens betydning under besættelsen.