Sten fra haven skal skabe nyt liv i Limfjorden

29. april 2024
Sten fra haven skal skabe nyt liv i Limfjorden

Tag havens store sten med på genbrugspladsen. Så bliver de til stenrev og skaber nyt liv i Limfjorden. Stenrev er nemlig med til at styrke biodiversiteten og forbedre vandmiljøet.

I Aalborg Kommune ønsker vi at forbedre vandmiljøet og øge biodiversiteten i Limfjorden. Dette gør vi blandt andet ved at etablere nye stenrev i samarbejde med flere lokale kysthjælpere. Men vi har først og fremmest brug for rigtig mange store sten.

Stenrevene skal blandt andet etableres af sten fra vores genbrugspladser. Alle store natursten, der afleveres på pladserne, samles og udlægges i Limfjorden i løbet af 2024-2025. Her fik vi allerede indsamlet mange sten fra kommunens haver sidste år, men der er brug for endnu flere. Derfor åbner vi igen i år for muligheden for at indlevere natursten på tre af kommunens genbrugspladser.

Fra 1. maj til 1. november kan kommunens borgere dermed aflevere natursten fra haven på genbrugspladserne i Storvorde, Sundsholmen i Nørresundby og Over Kæret i Aalborg.

Vi modtager også gerne større mængder sten fra både landmænd og entreprenører. Stenene kan afleveres ved RGS Nordic i Aalborg Øst efter nærmere aftale med Aalborg Kommune.

Hvorfor nye stenrev?
Engang lå der mange sten på bunden af Limfjorden, men efter mange års stenfiskeri er der kun få stenrev tilbage. Mindst 8 mio. m3 sten er blevet fjernet fra de danske farvande frem til 2010, hvor det blev forbudt, og Limfjorden er ingen undtagelse. Stenene er blevet brugt til havnemoler, kystsikring og anlægsprojekter.

“Manglen på stenrev er et problem i forhold til biodiversiteten i fjorden. De udgør nemlig et vigtigt element i det marine miljø, og derfor er det vigtigt, at vi nu hjælper fjorden ved at etablere de nye stenrev. Det vil forhåbentlig være med til at rette op på den negative udvikling, vi desværre har set de seneste par år,” lyder det fra Anna Aaen, rådmand for Klima og Miljø i Aalborg Kommune.

Stenrevene er fundamentet for meget af det marine liv. Tang hæfter sig for eksempel på faste overflader som sten. Uden sten er der altså mindre tang til at producere ilt eller til at fungere som skjulested for krebsdyr, fiskeyngel og andre smådyr.

Placering og etablering af stenrev sker sammen med frivillige kysthjælpere
“Vi skal værne om Limfjorden og den omkringliggende natur. Derfor bakker vi naturligvis op og giver en hånd med i etableringen af de nye stenrev. Stenrev kan jo betegnes som havets oaser, da de blandt andet er opvækstområde for småfisk og andet liv. Dertil er det også godt, at vi kan give nyt liv til de sten, som folk fjerner fra haverne, når de laver nye projekter,” fortæller Christen Jensen fra Danmarks Naturfredningsforening.

Han er en af de frivillige kysthjælpere fra flere forskellige organisationer og foreninger, der har været med til at udpege områder både øst og vest for Aalborg, hvor forholdene er egnede til udlægning af sten. En anden er Frederik Svendsen fra Dansk Amatørfiskerforening:

“Hvis de gode fiskebestande i Limfjorden skal komme igen, bliver vi nødt til selv at gøre noget. Her er udlægning af sten noget helt konkret, vi som brugere af Limfjorden kan hjælpe til med. Jeg håber, at vi hurtigt kommer til at se en positiv effekt på vandmiljøet fra de nye stenrev,” fortæller Frederik Svendsen.

Kysthjælperne har allerede været godt i gang med at sortere sten fra sidste års indsamling på genbrugspladserne. Næste skridt bliver at udlægge stenene i Limfjorden.

Om samarbejdet
Indsatsen med indsamling af sten og etablering af stenrev ved Aalborg er finansieret af Aalborg Kommune og bliver koordineret af Limfjordsrådets Sekretariat. Projektet i Limfjorden har også fået økonomisk støtte fra flere fonde herunder Hedeselskabet, Norlys Vækst Pulje, Niras, Friluftsrådet og Lunar Bank.

Samtidig er indsatsen en del af Danmarks Sportsfiskerforbunds landsdækkende projekt “Kysthjælper – vi giver havet en hånd”, som finansieres af Velux Fonden. Formålet med projektet er at skabe et folkeligt ejerskab til havet og de kystnære områder, hvor frivillige deltager i den marine naturgenopretning.

Praktisk information
I perioden fra 1. maj til 1. november kan natursten afleveres på følgende genbrugspladser:

Sundsholmen i Nørresundby
Over Kæret i Aalborg
Storvorde

Obs. Det er kun natursten fra haven, der kan bruges til stenrevene. Ikke fliser, murbrokker eller lignende.

Vil du vide mere?
Du kan finde mere information om indsamlingen af sten fra haven til stenrev her.