Sygehussagen har stor bevågenhed

13. november 2013
Sygehussagen har stor bevågenhed
Foto: Torben Hansen Støvring Rådhuset, Hobrovej 88 Jes Lunde, nytiltrådt kommunaldirektør i Rebild kommune

.
Pressemeddelelse!
Det præhospitale skal opgraderes så patienten er i centrum 24/7 i Nordjylland
Selvfølgelige skal alle Nordjyder, der rammes af en blodprop i hjernen eller en hjerneblødning, bringes direkte til Aalborg Universitetshospital!
Vi mener, det var den rigtige Regionsbeslutning, at sørge for, at alle de ca. 1.200 apopleksi patienter der forventes i 2014, altid køres eller flyves direkte til Aalborg Universitetshospital. I den forbindelse var det også en god ide, at samle den specialiserede rehabilitering af patienter med apopleksi i et nyt neurorehabiliteringscenter i Brønderslev og styrke det præhospitale beredskab.
Vi vil gerne gør det helt klart, at kan man spare liv, f.eks. ved at centralisere andre akutbehandlinger i Nordjylland, så skal det overvejes hvordan det kan ske. Vi står som politikere, uanset partifarve, over for en række store beslutninger, som vi i Venstre mener vi skal tage.

Her kommer vi ikke uden om, at vi må diskutere hvordan arbejdsfordelingen mellem sygehusmatriklerne fremover skal være. Specielt når vi fra dag 1 er mødt med sparekrav på 180 milioner, når man tager det nye Aalborg Universitetshospital i brug i 2020.
Vi ved, at fremtidens behandlinger på de højt specialiserede hospitaler, som vi også planlægger og bygger i Nordjylland, bliver kortere og dyre. Det er derfor helt nødvendigt med forskellige typer af rehabiliteringscentre og et meget tæt samarbejde med kommunerne, der bliver ansvarlige for pleje efter hospitalsindlæggelser f.eks. i eget hjem og her kan arbejdsfordelingen mellem sygehusmatriklerne komme i spil.

Men det er også nødvendig, at sikre, at det præhospitale opgraderes til et højere niveau end tilfældet er i dag. Regionens Præhospital- og Beredskabsenheden skal med andre ord udvikles. Vi tager gerne diskussionen i det kommende Nordjyske regionsråd efter den 19. november.
I Venstre vil vi sætte patienten i centrum, også i den diskussion.

Henrik Harder (V). regionsrådskandidat
harder.venstre@gmail.com
Jess V. Lausen V, Regionsrådsmedlem i Nordjylland (V),
Spidskandidat, F
ormand for venstregruppen i Region Nordjylland
jevil@rn.dk