Synspunkt

24. april 2013
Synspunkt

.
Vi har modtaget følgende synspunkt fra Thure Barsøe-Carnfeldt, aktive-aeldre.dk – Storskovvej 60, 9330 Dronninglund:

Et velfungerede socialt samfund kan måles på den måde, de svageste bliver behandlet på. Sådan opfattede man verden på for 50 år siden. I dag laver man nye love omkring dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp og SU som virker meget asociale i forhold til tidligere og de rammer ubetinget mange af de svageste i vort samfund.
Man kunne have sat alvorligt ind og opdraget dem som ikke kan finde ud af at overholde skik og regler, men i stedet valgte man at ramme revl og krat.
Er der noget at sige til, at politikerne efterhånden er blevet den mest utroværdige befolkningsgruppe i dette land og at det desværre har medført at det danske folk har fået en særlig form for religiøs politikerlede.
Problemet viser sig tydeligst nu hvor politikerne i deres misforståede godhed, er ved at løbe tør borgernes penge. Man har malket og malket de samme borgere optimalt for flere afgifter og skatter og nu ser man skriften på gældsfængslets mur. De næste som kommer til at stå for sparekniven bliver de offentlige ansatte og folkepensionisterne. Politiker tilskud, lønninger og pensioner kan der ikke røres ved, dette er nok det eneste høj-hellige område som vi kommer til at bevare uden nedskæringer og besparelser i fremtiden.
Det kunne gøres meget bedre, men det forudsætter at borgerne vælger dygtige og erfarne politikere som sætter national ansvarlighed, uselviskhed og hæderlighed før politiske ideologier og sig selv.

Der kan knyttes kommentarer til artiklen nederst på siden