Tæt på Svendsen…

2. oktober 2013
Tæt på Svendsen…

.
Pressemeddelelse:
Bag om byrådskandidaten Jakob K. Svendsen, Venstre Aalborg

Jakob K. Svendsen et det navn, som vil fremgå på stemmesedlen den 19. november, når vælgerne i Aalborg Kommune går til urnerne i forbindelse med kommunalvalget. Jakob er 32 år gammel og gymnasielærer på Nørresundby Gymnasium & HF. Politisk har han været tilknyttet partiet Venstre i to årtier, hvor han blandt andet har fungeret som organisationsformand. Netop på denne post har han i år kunnet fejre 10 års jubilæum, men selv har han proklameret, at tiden som organisationsformand nu er slut. Fremover har han fokus på en plads i byrådet. Her fik han i øvrigt allerede i fjor sin debut, da han afløste afdøde Marian Geller.
Jakob opstiller i lokalområdet Gistrup-Visse-Nøvling-Gunderup, hvor han optræder som nummer 4 på valglisten. Og siden debuten i 2012 har V-politikeren aldrig været i tvivl om, at han også vil genopstille. Han slår således fast, at politik er en fast del af hans liv. Derfor har det været naturligt for ham at kæmpe for fire år mere i Aalborg Byråd. 

Hvilke politiske opgaver bestrider du, og hvilke resultater har du opnået?
– Jeg sidder i Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling, hvor vi arbejder med flere forskellige områder som eksempelvis udvikling af landdistrikterne. Men vi har også ansvaret for den kollektive trafik. Et af de resultater jeg særligt vil fremhæve er det store fokus, som udvalget og jeg har formået at sætte på sundhedsfremme i forhold til patienter med kroniske sygdomme. Det er unikt at sidde i en forvaltning, hvor man kan fornemme, at de løsninger man finder frem til har en betydning for den enkelte borger. Alligevel må jeg anerkende, at der stadig er områder, hvor vi kan yde borgerne en bedre service. Jeg tænker her helt specifikt på vores arbejde med handicapområdet. Arbejdet har vist mig, at der stadig er mere vi kan gøre, når det kommer til at få alle kommunens forvaltninger til at overholde bygningsreglement og tilgængelighedsprincipper.
Ud over min udvalgspost har jeg i min tid i bestyrelsen for AN-TV siden 2006 kæmpet for at sikre de omtrent 50.000 medlemmer de bedste tv-pakker og det bedste internet til de billigste penge. Vi har formået at rykke antenneforeningen sikkert ind i en ny tid, hvor flere udbydere melder sig på markedet. Denne opgave har vi håndteret særdeles godt, hvilket jeg anser som noget af et resultat.

Hvilke politiske områder er centrale for dig i denne valgkamp?
– Jeg har helt overordnet tre områder, som samler min politik til dette års kommunalvalg. De tre pinde er følgende: Fremdrift, tilgængelighed og helhed. Nu vil jeg ikke folde det minutiøst ud, men jeg vil heller ikke afholde mig fra at sige, hvad jeg vil kæmpe for her i Aalborg Kommune.
Først og fremmest vil jeg sørge for, at de studerende får stillet en læsesal til rådighed. Dernæst mener jeg, at det er en nødvendighed, at vi opretter flere studiejobs og bygger flere ungdomsboliger. Med hensyn til studiejobs er det indiskutabelt, at disse jobs er for alles bedste. Studiejobs skaber kompetencer og knytter studerende og private virksomheder tættere sammen. Der er ingen tabere ved denne løsning!
For Aalborg Kommunes øvrige borgere vil jeg kæmpe for en bedre kollektiv trafikogså i landdistrikterne. Den kollektive trafik er efter min og flere borgeres mening blevet for usammenhængende og langsom.
Endelig vil jeg arbejde for erhvervslivet. Det skal være muligt for mindre håndværkere at byde ind på offentlige licitationer. Det er i øjeblikket noget nær umuligt for mindre lokale håndværkere at byde sig ind på enorme projekter, hvor store firmaer derved bliver forfordelt. Derfor vil jeg kæmpe for, at opgaverne i visse dele bliver delt op, så flere mindre kan byde ind, således at produktionen bliver delt ud og ikke centreret.
      
Hvordan forsøger du at ramme flest mulige vælgere til dette valg?
– Jeg har jo været i gamet i nogle år, så jeg forsøger at bruge de idéer, som tidligere har fungeret. Alligevel er der da kommet nye idéer til, hvilket kun er med til at gøre det hele mere interessant. Et helt centralt fokus ved denne valgkamp er og bliver kontakten med borgerne.
Jeg vil i min kampagne forsøge at komme i kontakt med flest mulige borgere. Igennem denne kontakt vil jeg høre, om de har idéer eller indspark, som kan gøre Aalborg Kommune til en bedre kommune. Denne kontakt opnår jeg blandt andet på min Facebookside, hvor jeg beretter om min gøren og laden samt om mine holdninger til aktuelle sager. Især Facebook gør det muligt at opnå en enestående kontakt med de borgere, som ikke vælger at komme ud til diverse møder. Jeg gør i denne valgkamp også brug af YouTube som platform. Det helt unikke er, at jeg her kan komme med korte videoer om mine tanker. Jeg har en forhåbning om, at brugen af især Facebook og YouTube vil få flere unge mennesker op af stolene og ud til stemmeurnerne netop fordi politikken kommer i øjenhøjde. Det helt centrale mantra omkring min kampagne bliver: Stem Svendsen! Denne vending skulle gerne inden valgdagen være mejslet ind i hovederne på vælgerne i Aalborg Kommune. Jeg kan godt afsløre, at jeg har taget alternativer metoder i brug for at få det til at hænge fast. Jeg har taget kontakt til et gospelkor, som i fællesskab vil gjalde vendingen ud i radioen i ugerne op til valgkampen. Jeg vil lyve, hvis jeg siger, at jeg ikke glæder mig til det.