Til observation for røgforgiftning

7. august 2013
Til observation for røgforgiftning

.
Af Helle Schiønning

Beredskabet måtte tirsdag lige før midnat køre til Gug, hvor der var udbrudt brand i stueetagen i en villa.
Skønt manden i huset hurtigt fik kone og barn ud af huset, blev de alle 3 for en sikkerheds skyld kørt til sygehuset til observation for røgforgiftning.
Huset er under renovering, og det er muligvis i de nye elinstallationer brandårsagen skal findes.
Teknikere skal nu undersøge sagen.