To sprogede skal bedre med

19. december 2013
To sprogede skal bedre med

.
Pressemeddelelse!

Tosprogede skal blive bedre til dansk og matematik

Tosprogede elever klarer sig ikke nær så godt i skolen, som deres etsprogede klassekammerater. Det skal et nyt projekt gøre noget ved.
Derfor har Aalborg Kommune indgået et samarbejde med Ministeriet for Børn og Undervisning om et treårigt projekt, der skal løfte fagligheden blandt tosprogede børn og unge. Målsætningen er, at de skal klare sig bedre i dansk og matematik ved de nationale test.

Den nyeste Pisa-undersøgelse viser, at 38 procent af de tosprogede elever kommer ud af skolen som såkaldte funktionelle analfabeter. De kan godt læse, men har svært ved at forstå abstrakte tekster. Det er stort problem, fordi det danske sprog er nøglen til skolens andre fag, siger skolekonsulent Indira Karamehmedovic.

Ideen med projektet er, at lærerne ikke kun skal undervise i fagene, men også i sproget i fagene:

Hvis du for eksempel ikke forstår betydningen af de ord, der indgår i en matematikopgave, så bliver selv simple regnestykker svære at løse. Derfor er det vigtigt, at matematiklæreren lærer eleverne, hvordan sproget indgår som en del af faget matematik, forklarer Indira Karamehmedovic.

Otte folkeskoler deltager i projektet, nemlig Sønderbroskolen, Herningvej Skole, Tornhøjskolen, Mellervangskolen, Seminarieskole, Skansevejens Skole, Vejgaard Østre Skole og Sofiendalskolen.

Rådmand Anne-Dorte Krog er glad for, at skolerne bakker op om projektet:

Desværre går mange tosprogede ud af folkeskolen uden en faglig ballast, der kan bringe dem videre til en ungdomsuddannelse. Derfor er det godt skolerne deltager i projektet, der sætter fokus på, hvordan sproget bruges til at løfte det faglige udbytte af undervisningen, siger rådmanden.

Som et led i projektet udarbejder skolerne handleplaner, der beskriver hvilke mål de vil arbejde med, samt hvad de konkret vil gøre for at nå målene. De arbejder blandt andet med, hvordan man gennem sproglige læringsmål kan få sproget ind i fagene.

Projektets målgruppe er tosprogede elever i 4. – 6. klasse, men Indira Karamehmedovic forventer, at skolens øvrige elever også får glæde af projektet:

Selvom projektet primært retter sig mod tosprogede elever, er jeg overbevist om, at det vil give alle elever et fagligt løft. Alle lærerne får nemlig et kompetenceløft, og vi forandrer undervisningen og udvikler metoder, der kommer alle elever til gavn, fortæller Indira.

Projektet er allerede begyndt. I slutningen af august var 130 lærere og læsevejledere samlet til et kickoff-arrangemet, der satte fokus på sproget i fagene. Der er desuden afholdt fire temaeftermiddage om sproget i henholdsvis dansk, matematik, naturfag og praktiske/musiske fag.