Trist syn i den herlige skov!

29. december 2013
Trist syn i den herlige skov!

.
Af Arne Lybech

De senere års voldsomme storme har været brutale mod flere af landets skove. Således også mod Bejsebakkeskoven i Aalborg. Her har der i flere år ligget hundredvis af væltede træer, der venter på oprydning. Seneste storm i november har førøget antallet af væltede træer ganske betydeligt, så skoven i dag græmmes af de væltede træstammer, hvoraf en del er ganske store og som sådan ikke lige lette at flytte. Men man kunne jo begynde med at flytte og fjerne de lettere af slagsen. Lad dette være et nytårsønske.