Udsatte skal dyrke mere idræt: OMBOLD vil nå flere udsatte gennem nye idrætsinitiativer

24. april 2024
Udsatte skal dyrke mere idræt: OMBOLD vil nå flere udsatte gennem nye idrætsinitiativer

OMBOLD har siden 2003 brugt fodbold og det fællesskab, der følger med, til at skabe positive livsforandringer for mennesker i udsatte positioner. Gennem et 3-årigt pilotprojekt, støttet af Den A.P Møllerske Støttefond med 6 millioner kroner, vil OMBOLD overføre erfaringerne fra fodbolden til floorball, badminton og gang/løb, så flere udsatte mennesker kan blive en del af idrætsfællesskaber.

Mennesker i udsatte positioner står ofte udenfor civilsamfundets fællesskaber og er markant mindre idrætsaktive end resten af befolkningen. Det skaber ikke kun udfordringer, når man kigger på gruppens fysiske sundhed, men også i forhold til den mentale sundhed. For udsatte mennesker kæmper i høj grad med social isolation og ensomhed.

Fællesskaber omkring idræt har potentiale til at skabe positive forandringer i udsattes livssituation, og kan være med til at nedbringe misbrug, skabe et socialt netværk og give det enkelte menneske holdepunkt i livet.

Det er erfaringer OMBOLD har gjort sig igennem de seneste 20 år, hvor NGOen har engageret mere end 20.000 mennesker i udsatte positioner gennem inkluderende fodboldfællesskaber, men nu er tiden kommet til at afprøve andre idrætsgrenes potentialer.

Flere udsatte skal opleve positive livsforandringer gennem idrætten

Fodbold appellerer ikke til alle, og derfor vil OMBOLD nu arbejde med andre idrætsgrene, hvor fællesskabet omkring sporten bygges op efter samme principper, som har gjort OMBOLDs fodboldkoncept tilgængelig og attraktivt for udsatte mennesker.

– Alle mennesker skal have mulighed for at dyrke idræt. Fodbold er vores primære aktivitet, men det centrale ved fodbolden er, at vi kan skabe et fællesskab, der danner ramme for positive livsforandringer hos målgruppen. Det kan vi også gøre med andre idrætsgrene. Vi vil tilbyde badminton, floorball og gang/løb for at appellere til endnu flere mennesker, som f.eks. er ramt at hjemløshed, psykisk sårbarhed og misbrug. Disse idrætsgrene stiller mindre fysiske og sociale krav end fodbolden, og vi er sikre på, at det kommer til at gøre en forskel i forhold til antallet af udsatte mennesker, der bliver en del af idrætsfællesskaber, siger Martin S. Pedersen, direktør i OMBOLD.

Dette synspunkt understøttes af DIF, der ikke er i tvivl om, at synergien mellem OMBOLD, specialforbundene og de lokale idrætsforeninger vil skabe stor værdi for mennesker i udsatte positioner.

– I idrætten skal der være plads til alle, også mennesker, der har brug for en hjælpende hånd til at blive en del af de fællesskaber, som der er ude i landets mange idrætsforeninger. Derfor glæder vi os også meget til samarbejdet med OMBOLD, hvor vi vil skabe de optimale rammer for, at udsatte mennesker kan finde sig til rette i den danske idrætsverden. Sportsgrenene skal tilpasses og udvikles, så alle uanset graden af udsathed kan og vil være en del af idrætten, fortæller Hans Natorp, formand for DIF.

Et stærkt kommunalt samarbejde skal bane vejen

Kommunerne er en vigtig samarbejdspartner i projektet, da de har kontakten til borgerne, og derfor bliver kommunerne centrale i arbejdet med at synliggøre og understøtte de udsatte borgeres deltagelse.

Holbæk Kommune er en af de kommuner, der nu kan tilbyde deres udsatte borgere en række andre idrætsgrene og borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen (A), glæder sig til samarbejdet, men fremfor alt udsigten til at endnu til flere af kommunens borgere bliver en del af idrætten.

– Vi har med egne øjne oplevet, hvordan den tilpassede fodbold i regi af OMBOLD har engageret udsatte borgere i Holbæk Kommune i positive fællesskaber, hvilket har gjort en stor forskel. Men hvis vi for alvor skal gøre en forskel for vores udsatte medborgere, handler det om at skabe rum og plads i alle dele af samfundet, så alle kan være med. Her kan idrætten og den lokale foreningsidræt spille en vigtig rolle, når det kommer at afhjælpe social isolation og ensomhed for kommunens udsatte borgere.

Baggrund

Pilotprojektet er støttet af den A.P Møllerske Støttefond. Det er OMBOLD, der er projektejere, og den officielle startdato for projektet er 1. april 2024.

Projektet er et samarbejde mellem OMBOLD og Danmarks Idrætsforbund (DIF), Københavns-, Holbæk-, Sønderborg- og Aalborg Kommune samt lokale idrætsforeninger og sociale indsatser.