Udskiftning af bærelag på stier i Østerådalen

28. september 2013
Udskiftning af bærelag på stier i Østerådalen

.
Aalborg kommune fortæller:

Teknik- og Miljøforvaltningen udfører i de kommende uger en udskiftning af bærelag på en del af de rekreative stier i Østerådalen.

I slutning af august var kommunen i gang med en renovering af stierne i Østerådalen, hvor der blev anvendt genbrugsmateriale i form af knust beton.

Materialet viste sig mod forventning ikke at have en acceptabel kvalitet. På den baggrund har kommunen nu besluttet at fjerne materialet og lægge nyt bærelag ud i form af stabilgrus.

Toplaget på stien bliver stenmel, som det også er tilfældet på stierne i området i dag.

Fremover vil kommunen være ekstra opmærksom på, at kvaliteten er i orden, når der fremover anvendes genbrugsmaterialer, så fejlen ikke gentager sig.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Teknik- og Miljøforvaltningen, kst. entreprenørchef Hans Tophøj tlf. 9931 2450 eller mobil 2520 2450.