Udstilling MOMENTUM

29. april 2013
Udstilling MOMENTUM

.
Aalborg Kommune åbner fredag den 3. maj 2013, kl. 14 udstillingen MOMENTUM i Spidsgatterhallen på Utzon Center

Udstillingen præsenterer nye mål og visioner for Aalborg by og Aalborg Kommune frem mod 2025. Udstillingen danner rammen for den offentlige debat om forslag til Fysisk Vision 2025 for Aalborg Kommune, der løber fra 1. maj til 1. juli 2013.

Program for åbning
Fysisk Vision 2025 v/Rådmand, Mariann Nørgaar
Præsentation af udstillingen v/Stadsarkitekt, Peder Baltzer
Oplev udstillingen og få en forfriskning

På vej mod Aalborgs nye kommuneplan

Forslag til Fysisk Vision 2025 angiver nye mål og visioner, der fremtidssikrer en stærk by og en stærk kommune. I visionen tænker vi vækst og velfærd sammen i nye helhedsorienterede bypolitiske sammenhænge. Den overordnede plan for kommunens udvikling kaldes i planloven for en hovedstruktur. Vi kalder den Fysisk Vision 2025.

2025
Byrådet tror på, at Aalborg i 2025 har et nyt Universitetshospital, en ny letbane, 5.000 nye ungdomsboliger, måske 20.000 flere borgere, et Universitet hvor bygningsmassen er forøget med 45% i forholde til nu, osv..
Vi arbejder med begrebet VISION, fordi vi mener, at det er vigtigt, at vi har nogle fælles billeder af fremtiden, så vi alle sammen tænker i helheder og arbejder i samme retning.

Deltag i debatten

På udstillingen er ordet frit. Skriv til Byrådet i gæstebøger eller udfyld en POST-IT og hæng den op bag på TAG WALLen. Tag ordet! Grib pennen!

Fysisk Vision 2025

Visionen kan ses på Aalborg Kommunes hjemmeside på: www.aalborgkommune.dk/fysiskvision2025

Kontaktperson: Mette Kristoffersen, tlf.: 99 31 22 20 Mail: Met-teknik@aalborg.dk