Udstilling om Vidensbyen Aalborg

29. marts 2014
Udstilling om Vidensbyen Aalborg

.
Pressemeddelelse!

Aalborgs udvikling fra industriby til vidensby afspejles tydeligt i uddannelsesinstitutionernes rolle som centrale strategiske aktører i byens udvikling.

Udstillingen Vidensbyen Aalborg, som vi åbner 1. april 2014 kl. 14.30 i Utzon Center, fortæller om Aalborg Kommunes uddannelsesstrategi og viser eksempler på institutionernes fremtidige planer og konkrete byggeprojekter – både uddannelsesinstitutioner, men også en række af de mange projekter for ungdomsboliger, som Aalborg Kommune har bygget eller er i færd med at opføre.

Udstillingens første plancher fortæller om Aalborg Kommunes uddannelsesstrategi. Et vigtigt element i denne er den massive satsning på ungdomsboliger som en forudsætning for boliggaranti.
Der fortælles i udstillingen om seks forskellige boligprojekter, som dækker den store forskellighed, som projekterne har – fra udfyldning i en karré i Vestbyen, over nybyggeri på Godsbanearealet til omdannelse af Aab-college og konference i Vejgård.

Universitet er den største aktør på uddannelsesområdet i byen og har en betydning som rækker langt ud over kommunegrænsen. Udstillingen fortæller om udviklingsplanerne i Campus Øst og i Aalborg Midtby. Desuden vises der eksempler på de konkrete byggerier.

UCN sætter også sit præg på byen med en større omorganisering og koncentration af deres uddannelser i fire campusmiljøer: Mylius Erichsensvej med lærer og pædagoguddannelserne, Hobrovej med businessuddannelser, teknologi og efteruddannelse på Sofiendalsvej og endelig sundhedsuddannelserne på Selma Lagerløfsvej.

Endelig fortælles om SOSU Nord, som etablerer sig i et helt nyt markant byggeri på Godsbanearealet.

Der skulle således være mulighed for at danne sig et samlet overblik over den fysiske bygningsmæssige side af uddannelsessektorens strategiske satsning i Aalborg. Den konkrete udmøntning af byens udvikling til Vidensby.

Udstillingen kan ses indtil 15. juni. Der er gratis adgang.

Illustrationen i toppen af siden er hovedindgangen til ny universitetsbygning i Aalborg Øst. Illustration Kjær & Richter.