Udvikling af Søndre Kirkegård

7. februar 2014
Udvikling af Søndre Kirkegård

.
Pressemeddelelse!

Søndre Kirkegård

Videreudvikling af det grønne udtryk i skovkvartererne på Søndre Kirkegård
Skovkvartererne på Søndre Kirkegård er små gravrum, som fungerer som lysninger i et større sammenhængende skovareal. Kontrasten mellem de plejede lysninger og den vilde skov giver stærke oplevelser, når man bevæger sig rundt på arealerne.

I de senere år er det grønne udtryk dog blevet svækket. Derfor vil vi i den resterende del af vinteren og først på foråret gennemgå beplantningen og fjerne utilsigtede træer og buske, således det grønne udtryk i de kommende år bliver strammet op.

Det betyder blandt andet, at vi integrerer arealet ud mod trådhegnet til Bynkevej i skovkvartererne, og afløser et gammel højtvoksende bøgepur med eg, skovfyr og en bunddækkende buskbeplantning. I den eksisterende skov vil træer blive stammet op, og underbeplantningen vil blive udvidet med flere buske. Plantearbejdet vil foregå i forårsmånederne.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til By- og Landskabsforvaltningen, Park- og Kirkegårdsforvalter Allan Kristoffersen på mail: alk-teknik@aalborg.dk eller tlf. 9931 2437.