Valg til Ældreråd og Lokalråd 2013

12. august 2013
Valg til Ældreråd og Lokalråd 2013

.
I oktober 2013 afholdes der valg til Aalborg Kommunes Ældreråd samt de syv Lokalråd.

Ældrerådet
Ældrerådet består af 13 medlemmer, som vælges for fire år ad gangen. Der holdes møde ca. 1 gang om måneden. Ældrerådet medvirker til at skabe kontakt mellem byens ældre borgere og byrådet, og har til opgave at rådgive byrådet om alle lokalpolitiske forhold, der vedrører ældre samt afgive høringssvar om de byrådssager, der vedrører de ældre. Det drejer sig f.eks. om budgetforslag, udbygningsplaner, trafik- og boligforhold, sundhed, genoptræning, miljø og kultur.

Ældrerådet kan ikke behandle sager om enkeltpersoner, men kan formidle spørgsmål til rette vedkommende, og kan selv tage emner op, som rådet vurderer som vigtige og relevante.

Lokalrådene
Lokalrådene vælges for fire år ad gangen. Hvert Lokalråd består af syv medlemmer, hvoraf ét medlem også er medlem af Ældrerådet. Derudover deltager én politiker fra Ældre- og Handicapudvalget samt områdechefen. Lokalrådenes opgave er at fungere som talerør for ældreområdets ældre borgere. Lokalrådene arbejder fx med opgaver, der relaterer sig til hjemmepleje, praktisk bistand, genoptræning, mad, aktivitetsområdet og plejehjem.

Der holdes møde ca. én gang i kvartalet.
Har du lyst til at høre mere og eventuelt stille op
I august afholdes der opstillingsmøder i samtlige lokalområder for alle, der kunne tænke sig at høre mere om arbejdet i rådene og som overvejer at stille op.

Sådan foregår valget
Valget foregår ved brevafstemning. Alle borgere i Aalborg Kommune, der er fyldt 60 år på valgtidspunktet modtager to stemmesedler med posten. Den ene stemmeseddel er til Ældrerådet og den anden er til lokalrådet fi det område, hvor man bor. Begge stemmesedler skal krydses af og returneres i vedlagte kuvert.
Valgresultatet offentliggøres
Valgresultatet offentliggøres med resultaterne om det nye Ældreråd og de nye Lokalråd:

Den 31. oktober 2013.

array(5) {
 ["post_type"]=>
 string(6) "banner"
 ["posts_per_page"]=>
 int(4)
 ["orderby"]=>
 string(4) "rand"
 ["status"]=>
 string(7) "publish"
 ["meta_query"]=>
 array(2) {
  [0]=>
  array(3) {
   ["key"]=>
   string(28) "banner_profilbanner_big_link"
   ["value"]=>
   string(0) ""
   ["compare"]=>
   string(2) "!="
  }
  [1]=>
  array(3) {
   ["relation"]=>
   string(3) "AND"
   [0]=>
   array(3) {
    ["relation"]=>
    string(2) "OR"
    [0]=>
    array(3) {
     ["key"]=>
     string(22) "banner_plan_start_date"
     ["value"]=>
     string(0) ""
     ["compare"]=>
     string(1) "="
    }
    [1]=>
    array(4) {
     ["key"]=>
     string(22) "banner_plan_start_date"
     ["value"]=>
     string(8) "20240716"
     ["compare"]=>
     string(2) "<="
     ["type"]=>
     string(7) "NUMERIC"
    }
   }
   [1]=>
   array(3) {
    ["relation"]=>
    string(2) "OR"
    [0]=>
    array(3) {
     ["key"]=>
     string(20) "banner_plan_end_date"
     ["value"]=>
     string(0) ""
     ["compare"]=>
     string(1) "="
    }
    [1]=>
    array(4) {
     ["key"]=>
     string(20) "banner_plan_end_date"
     ["value"]=>
     string(8) "20240716"
     ["compare"]=>
     string(2) ">="
     ["type"]=>
     string(7) "NUMERIC"
    }
   }
  }
 }
}