Veje til varig og hurtig vækst

7. maj 2014
Veje til varig og hurtig vækst

.
Af Per Bisgaard, Folketingskandidat i Himmerlandskredsen for Venstre

Den udskældte motorvej mellem Aalborg og Hirtshals er et lysende eksempel på, at en god trafikal infrastruktur uden trængsel og tidsspilde er afgørende for erhvervslivets investeringer.
Tiden er nu kommet til at foretage konkrete undersøgelser af en parallelmotorvej syd-nord i Jylland.
E 45 har skabt udvikling i Østjylland, hvor erhvervslivet har investeret med vækst og masser af arbejdspladser til følge.
Ved de kommende vækstforhandlinger bør der sættes fokus på en “hærvejsmotorvej”, som vil skabe varige trafikløsninger og et ekstra kick for erhvervslivet i hele det midterste og nordlige Jylland.
En sammenkobling, af et nyt motorvejsprojekt op gennem Jylland med en løsning af de store trafikale problemer omkring Aalborg og Limfjorden, vil skabe gunstige udviklingsmuligheder for erhvervslivet fra Viborg gennem Himmerland via Aalborg til Vendsyssel.
Flaskehalsproblemerne ved Aalborg er til stor gene for lastvognstrafikken, som transporterer masser af varer til og fra Skandinavien, – og dagligt til stor irritation for de mange pendlere, som kører til, fra eller via Aalborg.
Togtrafikken har haft regeringens store opmærksomhed de seneste år, nu må det være tiden at kigge på vejene, som kan være med til at skabe fornyet vækst både på kort og lang sigt.
– – –
Se mere på www.himmerlandskredsen.dk