Venstre har en plan!

9. november 2013
Venstre har en plan!
Foto: Torben Hansen Støvring Rådhuset, Hobrovej 88 Jes Lunde, nytiltrådt kommunaldirektør i Rebild kommune

.
Pressemeddelelse!

Styrket psykiatri med patienten i centrum også for unge Nordjyder
21% af alle unge kvinder på 19 år fortæller, at de har haft en psykisk lidelse, det mener vi i Venstre er alt for meget. De 18-34-årige unge Nordjyder bekymrer sig rigtigt meget om psykiske sygdomme. I en sådan grad at, 62% ser psykiske sygdomme, som en større trussel end kræft og overvægt. Det skal derfor tages meget mere alvorligt, end det sker i dag i Region Nordjylland.

Specielt blandt unge kvinder viser undersøgelser enstemmigt meget høje andele, af unge kvinder der har ondt i livet, der bl.a. kan ytre sig ved indadvendthed og depressive symptomer. De voldsomme tal i undersøgelserne viser blandt andet, at der er 21 pct., der tilkendegiver, at de har haft en psykisk lidelse. 8 pct. af pigerne i 15-19-års-alderen angiver, at de en eller flere gange har forsøgt selvmord, og 9 pct. af de 15-årige og 12 pct. af de 19-årige kvinder fortæller, at de har eller har haft en spiseforstyrrelse. Det kan man ikke stiltiende se på.
Vi mener derfor, at det er helt nødvendig, at give psykisk sygdomme, specielt dem der rammer unge piger, en særlig høj prioritet i Region Nordjylland.
Det er derfor vigtigt at sætte fokus på de Nordjyske kommuners forebyggende arbejde de næste fire år. Specielt når vi kan konstatere, at psykiske sygdomme skaber sygdomsforløb, der efterfølgende samlet set er de allerdyreste for vores samfund. Det er godt, at der er øremærket 2+3 millioner kroner til det psykiatriske område i Region Nordjylland i 2014, men vi vil stille spørgsmålstegn ved om det er nok.
For psykiske sygdomme er under ét den største folkesygdom i Danmark. Det er rent faktisk sådan, at ca. 60.000 Nordjyderne har en psykisk lidelse i større eller mindre grad, og at hele 37 % også af os i Nordjylland opfatter sig som pårørende til en psykisk syg. Med andre ord er rigtig mange danskere og Nordjyder berørt af psykisk sygdom enten som pårørende eller som psykisk syg.
Denne situation burde det kommende Nordjyske Regionsråd tage udgangspunkt i og arbejde ud fra fremover med unge såvel som ældre patienter i centrum.

Henrik Harder (V). regionsrådskandidat
harder.venstre@gmail.com
Jess V. Lausen V, Regionsrådsmedlem i Nordjylland (V),
Spidskandidat, Formand for venstregruppen i Region Nordjylland
jevil@rn.dk