Vesterbro og Hobrovej – Asfaltarbejde

15. maj 2013
Vesterbro og Hobrovej – Asfaltarbejde

.
Sms ‘ASFALT’ til 445 hvis du vil følge asfaltarbejdet på sms

Hvorfor asfalterer vi Vesterbro og Hobrovej?
Aalborg Kommune arbejder målrettet på at gøre hele kommunen endnu mere attraktiv for både borgere, erhvervsdrivende og gæster. En vigtig del af dette arbejde består i at sikre, at vi i Aalborg Kommune har et vejnet, som er effektivt og tidssvarende.

Asfaltbelægningen på Vesterbro og Hobrovej er i dag flere steder i meget dårlig stand. Derfor har vi besluttet at asfaltere hele strækningen fra Limfjordsbroen til Indkildevej – en strækning på ca. 7,5 km.

Vi vil på det meste af strækningen lægge støjreducerende asfalt, hvilket ikke mindst borgere og erhvervsdrivende langs Vesterbro og Hobrovej fremover vil opleve som en klar forbedring i hverdagen.

Hvornår arbejder vi og hvor?
Vi arbejdet fra slutningen af maj 2013, og vi forventer at være færdige i starten af juli 2013. Vejret kan dog betyde væsentlige ændringer af planerne, da vi af tekniske årsager eksempelvis ikke kan lægge asfalt i regnvejr.

Arbejdet er opdelt i otte etaper, som vi forventer at gennemføre efter følgende plan:

Etape 1: Vesterbro (Kirkegårdsgade Gammel Kærvej)
Onsdag d. 29. maj fredag d. 31. maj
Svingbaner asfalteres samtidig med etape 3

Etape 2: Hobrovej (krydset Østre Alle / Kong Chr. Alle)
Søndag d. 2. juni
Krydset er åbent for gående og cyklister men lukket for biler.

Etape 3: Hobrovej (Skovdalen Parkvej)
Mandag d. 3. juni tirsdag d. 4. juni
Svingbaner asfalteres samtidig med etape 5

Etape 4: Hobrovej (krydset Vestre Alle / Ny Kærvej)
Søndag d. 9. juni
Krydset lukkes ikke for trafik. Mindst 1 spor i hver retning opretholdes.

Etape 5: Hobrovej (Parkvej – Firkløvervej)
Torsdag d. 6. juni fredag d. 7. juni: sydgående spor
Mandag d. 10. juni tirsdag d. 11. juni: nordgående spor
Svingbaner asfalteres samtidig med etape 7

Etape 6: Hobrovej (krydset Over Kæret / Skelagervej)
Søndag d. 16. juni
Svingbaner asfalteres samtidig med etape 7
Krydset lukkes ikke for trafik. Mindst 1 spor i hver retning opretholdes.

Etape 7: Hobrovej (Skelagervej Ny Nibevej)
Onsdag d. 12. juni fredag d. 14. juni samt mandag d. 17. juni
Svingbaner asfalteres samtidig med etape 8

Etape 8: Vesterbro (Kirkegårdsgade Limfjordsbroen)
Lørdag d. 29. juni søndag d. 30. juni
Eventuelt: lørdag d. 6. juli søndag d. 7. juli

Strækningen mellem Kirkegårdsgade og Prinsensgade forventer vi at asfaltere i 2014, da vi bl.a. afventer renovering af en parkeringskælder, som er placeret under vejen og en renovering af broanlægget over jernbanebroen.

Hvad betyder arbejdet for dig?
Vi skal arbejde i en del af Aalborg, hvor der er rigtig meget trafik. De trafikale forhold vil især for bilister ændre sig markant i takt med, at vi gennemfører de forskellige etaper af arbejdet. Der vil være afspærringer, hastighedsbegrænsninger og omkørsler – og dermed meget stor risiko for kødannelse.

I det meste af arbejdsperioden forventer vi at kunne holde ét spor åbent i hver retning, hvilket naturligvis vil betyde store forsinkelser for bilisterne.

Vi planlægger og udfører arbejdet, så der bliver færrest mulige gener for bilister og andre, som færdes i området. Vi opsætter bl.a. skilte og gennemfører en målrettet informationsindsats.

Vi sørger naturligvis også for, at udrykningskøretøjer kan komme frem i de områder, hvor vi arbejder.

Cyklister og fodgængere vil kun begrænset omfang blive berørt af asfaltarbejdet. Buspassagerer vil dog opleve, at vi lukker stoppesteder i korte perioder.

Hvad kan du gøre?
Vi er klar over, at vores arbejde vil påvirke dagligdagen for rigtig mange mennesker. Der er dog en række ting, som også du kan gøre for at minimere generne i løbet af den periode, hvor vi arbejder. Du kan for eksempel:

– Følge vores arbejde på hjemmesiden www.aalborgkommune.dk/asfalt. Vilkårene for trafikken vil ændre sig markant efterhånden, som arbejdet skrider fremad

– Finde alternative veje, så du undgår de dele af Vesterbro og Hobrovej, hvor vi arbejder.

– Tage cyklen, hvis det er muligt. Cykelstierne på Vesterbro og Hobrovej vil være åbne. Og du undgår køen.

– Tage hensyn til asfaltarbejderne og deres svære arbejdsvilkår i et område med tæt trafik. Det ER et farligt job, de udfører. Jo stærkere du kører, desto mere udsatte er de.

– Informere dine samarbejdspartnere og gæster om asfaltarbejdet og hjælp dem med at finde alternative veje.

– Tilmelde dig vores SMS-service. Send en sms med teksten ASFALT til 445, så modtager du løbende opdateringer om status på arbejdet.