Vi er for dårlige til førstehjælp!

9. juni 2014
Vi er for dårlige til førstehjælp!

.
Pressemeddelelse!

Undersøgelse fra nordjysk privathospital: Vi er for dårlige til førstehjælp
Vi ved alt for lidt om, hvordan man afhjælper hjertestop, og i kombination med for få hjertestartere koster det op mod 1600 liv om året. Den vurdering underbygges af ny undersøgelse af danskernes førstehjælpsviden.

Danskere uden et opdateret førstehjælpskursus er markant dårligere til at bruge førstehjælp og hjertestartere end medborgere med et opdateret kursus og føler sig langt mere bekymrede ved at skulle genoplive en person med hjertestop. Samtidig har blot hver tredje af os et opdateret førstehjælpskursus. Det viser en ny repræsentativ undersøgelse, som Voxmeter har udført for Røde Kors og privathospitalet Aleris-Hamlet.

Mangelfuld førstehjælpsviden
Ifølge undersøgelsen er 47 % af danskerne uden et opdateret førstehjælpskursus bekymrede for, om de kan finde ud af at bruge en hjertestarter. Det gælder kun for 14 % af dem, der har taget et førstehjælpskursus inden for de seneste tre år. I denne gruppe mener 85 % at vide, hvordan man bruger en hjertestarter, hvilket er en fem gange så høj andel som i gruppen uden et opdateret førstehjælpskursus. Tal fra Hjertestopregisteret og Det Europæiske Råd for Genoplivning viser, at vi kan redde mellem 1400 og 1600 flere liv årligt, hvis danskerne bliver bedre til at bruge en kombination af førstehjælp og hjertestartere ved hjertestop. Det kræver flere hjertestartere i det offentlige rum, og at flere får et opdateret kursus i førstehjælp og brug af hjertestarter, konkluderer Tina Donnerborg, chef for førstehjælp i Røde Kors.

Undersøgelsen afslører, at det i det hele taget står sløjt til med vores viden om at afhjælpe hjertestop. Godt halvdelen af de adspurgte ved ikke, hvornår man skal anvende hjertestarter, og hvordan man giver hjertelungeredning altså hjertemassage og kunstigt åndedræt. Og tallene dækker over store forskelle. Mens eksempelvis 72 % af danskerne uden et opdateret førstehjælpskursus svarer forkert på, hvordan man giver hjertelungeredning, drejer det sig kun om 15 % af dem, der har taget et førstehjælpskursus inden for de seneste tre år. Når man vurderer den markante forskel på de to gruppers kendskab til at afhjælpe hjertestop, er det oplagt, at langt flere liv kunne reddes, hvis gruppen med et opdateret førstehjælpskursus var større, siger Henriette Adamsen, der er hospitalschef på Aleris-Hamlet i Aalborg.

Kun hjertestarter ved hvert 40. hjertestop
Der sker hvert år omkring 3500 hjertestop uden for hospitalerne, og kun i 2,5 % af tilfældene bruges en hjertestarter til genoplivning.

Overlevelseschancen øges markant, hvis der både gives hjertelungeredning og anvendes en hjertestarter inden for få minutter efter hjertestoppet. Flere hjertestartere i samfundet og større viden om at bruge dem korrekt vil resultere i markant færre dødsfald i forbindelse med hjertestop, fastslår Henriette Adamsen.

Fakta om undersøgelsen
Undersøgelsen er udført for Røde Kors og Aleris-Hamlet Hospitaler af Voxmeter, der har gennemført indledende interviews med 2312 personer.

1022 af de adspurgte har svaret, at de enten aldrig har taget et førstehjælpskursus, eller at det er mere end 10 år, siden de tog et kursus. De 1022 har derefter deltaget i den fulde undersøgelse. Derudover har Voxmeter spurgt 875 personer, som har taget et førstehjælpskursus hos Røde Kors inden for de seneste tre år. Respondenterne er udvalgt repræsentativt i forhold til køn, alder og geografi.

array(5) {
 ["post_type"]=>
 string(6) "banner"
 ["posts_per_page"]=>
 int(4)
 ["orderby"]=>
 string(4) "rand"
 ["status"]=>
 string(7) "publish"
 ["meta_query"]=>
 array(2) {
  [0]=>
  array(3) {
   ["key"]=>
   string(28) "banner_profilbanner_big_link"
   ["value"]=>
   string(0) ""
   ["compare"]=>
   string(2) "!="
  }
  [1]=>
  array(3) {
   ["relation"]=>
   string(3) "AND"
   [0]=>
   array(3) {
    ["relation"]=>
    string(2) "OR"
    [0]=>
    array(3) {
     ["key"]=>
     string(22) "banner_plan_start_date"
     ["value"]=>
     string(0) ""
     ["compare"]=>
     string(1) "="
    }
    [1]=>
    array(4) {
     ["key"]=>
     string(22) "banner_plan_start_date"
     ["value"]=>
     string(8) "20240716"
     ["compare"]=>
     string(2) "<="
     ["type"]=>
     string(7) "NUMERIC"
    }
   }
   [1]=>
   array(3) {
    ["relation"]=>
    string(2) "OR"
    [0]=>
    array(3) {
     ["key"]=>
     string(20) "banner_plan_end_date"
     ["value"]=>
     string(0) ""
     ["compare"]=>
     string(1) "="
    }
    [1]=>
    array(4) {
     ["key"]=>
     string(20) "banner_plan_end_date"
     ["value"]=>
     string(8) "20240716"
     ["compare"]=>
     string(2) ">="
     ["type"]=>
     string(7) "NUMERIC"
    }
   }
  }
 }
}