Vi mangler et nyt og mere effektivt FN. . . .

17. juli 2013
Vi mangler et nyt og mere effektivt FN. . . .

.
Vi har modtaget følgende fra Thure Barsøe-Carnfeldt:

Europas demografiske kollaps:
For eksempel er der 82 millioner tyskere i dag, færre end 40 millioner
når århundredet er omme, lyder prognoserne. 57 millioner italienere i dag.
Færre end 20 millioner – mindre end en tredjedel – når århundredet slutter.
Europa har ikke oplevet et absolut fald i befolkningen, siden pesten
hærgede, og det vil give et meget anderledes Europa end det, vi kender
i dag.

Verdens demografiske kollaps:
Fra 1960 til 2000 blev verdens befolkning fordoblet fra tre til seks
milliarder mennesker. I dag er vi 7,5 milliarder mennesker på jorden.
Disse tal har affødt talrige dommedagsprofetier.
Verden vil gå under som følge af overbefolkning, hører man igen og igen,
og på økologisk sindede steder (bl.a. i Zoologisk Have i København ) ser
man digitale tællere, der viser Jordens voksende befolkning sekund efter
sekund. Det er en hastigt stigende befolkning, hvis antal holdes sammen
med de lige så hastigt svindende skovarealer på kloden.

FNs kollaps:
Vi kender slutningen på historien, men gider den enkelte at gøre noget ved
det? NEJ. de fleste mennesker er ignorante og tænker kun på sig selv lige
i nuet. Hvis vi havde et ansvarsbevidst og effektivt FN så havde man for
længst sat reduktion af befolkningstilvæksten i 3. verdenslandene på
dagsordenen på samme måde som f.eks. Kina som har indført et barns
politik. FN har desværre udviklet sig til en slags lotteri om hvilke problemer
der bliver løst og hvilke problemer der på grund af 3. verdens landenes
indflydelse ikke bliver løst. De store landes politiske ideologier ser ud til
indimellem at få selv FNs sikkerhedsudvalg til at kollapse. VI må have en
ny struktur på løsning af klodens mange problemer.