Vil du købe Budolfi Plads?

13. august 2013
Vil du købe Budolfi Plads?

.
www.aalborgkommune.dk skriver:

Ejendommen matr. nr. 401a, Aalborg Bygrunde, beliggende Budolfi Plads 2 /Vingårdsgade 10 udbydes til salg med en byggeret til 13.000 m2 etageareal.
Udbuddet omfatter et samlet grundareal på i alt ca. 5.100 m2. Ejendommen er omfattet af kommuneplantillæg 1.021 for den centrale del af Aalborg Midtby inkl. Perspektivplan for Teaterkvarteret & Budolfi Plads. Ny byggeretsgivende lokalplan for ejendommen skal udarbejdes i samarbejde med køber.

Ejendommen kan ifølge kommuneplantillæg anvendes til:
Blandede bymæssige funktioner med mulighed for
placering af en stor udvalgsvarebutik på op til 12.000 m2,
boliger (etage), butikker, hotel og restaurant, klinikker (ikke dyreklinikker), kontorer, service, kulturelle formål, fritidsformål, undervisning, institutioner, rekreative formål, Tekniske anlæg, værksteder o.l..

Udbudsmateriale med salgsvilkår og øvrige bilag kan rekvireres hos Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, pr. e-mail: chn-teknik@aalborg.dk eller tlf. nr. 9931 2109.
Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Tilbud sendes til Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Juridisk Afdeling, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby. Tilbud kan ligeledes sendes pr. mail til: teknik.miljoe@aalborg.dk – NB! Mærk kuverten eller mailen Budolfi Plads.
Købstilbud skal være modtaget senest fredag den 20. september 2013, klokken 10.00.