Virksomheder får IT-hjælp på bibliotekerne

10. juni 2013
Virksomheder får IT-hjælp på bibliotekerne

.
Virksomheder skal bruge nettet mere og mere, når de indberetter. Mindre virksomheder oplever alligevel, at papir og blanketter hober sig op. Nu kan bibliotekerne hjælpe med papirbunkerne og hjælpe små virksomheder med at bruge nettet.

De fleste virksomheder bruger allerede nettet, når de indberetter til det offentlige. Fx bruger virksomhederne nettet til moms og skat, til at få refunderet syge- og barselsdagpenge, eller til at give fuldmagt til den der ordner papirarbejdet. Nu kan den lille andel, som ikke bruger de digitale muligheder, få hjælp på biblioteket.

Henning Steensig, vicedirektør i Erhvervsstyrelsen:
– Idéen med, at virksomhederne skal bruge nettet, er, at samfundet sparer tid og penge. Og det er til gavn for alle. Vi ved godt, at nogle virksomheder oplever, at det er svært. Derfor er jeg glad for, at folkebibliotekerne støtter op og kan give personlig hjælp til de virksomheder, som har brug for hjælp til at gøre deres papirarbejde digitalt. Der er typisk tale om enkeltmandsvirksomheder, som ikke er helt fortrolige med en pc.

Erhvervsstyrelsen og Kulturstyrelsen står bag initiativet i samarbejde. Ca. 60 biblioteker landet over er klar til at tilbyde hjælp.

Trine Nielsen, områdedirektør i Kulturstyrelsen:
– Bibliotekerne har rigtig god erfaring med at vejlede borgerne i at bruge it, og nogle biblioteker tilbyder i forvejen erhvervsservice. Derfor er det også oplagt, at bibliotekerne tilbyder it-hjælp til virksomhederne i lokalområdet og lærer dem at indberette oplysninger til det offentlige på en korrekt måde.